Více o Balneo dance

Balneo dance

Metodika Balneo dance vznikla jako součást autorských skript pro rekvalifikační kurz Manažer wellness a Spa

                                                                                        (akreditace MŠMT 2017) 

Balneo dance HAPPY BABY

Balneo dance CLASSIC

Balneo dance FOOT

Balneo dance HAPPY BABY 

Varianta Balneo dance HAPPY BABY je prioritně určena dětem od 3 do 11 let, lze ji aplikovat v MŠ, ZŠ, lékařských zařízeních a léčebnách, dětských lázních a Spa .

V případě odborného lékařského dozoru je možné metodiku aplikovat mmj. na děti trpící malým sebevědomím nebo lehčí formou autismu.

Vybavení 

Pro 1 až 2 osoby (počítáno s rodičem).

Velká dřevěná koupací káď kruhového tvaru dle možností naplněná vodou nebo bez vody naplněná ovčí vlnou Merino, 4 až 8 twist disků, ovčí zvonce, velké zrcadlo, tabule na malování, fixy nebo vodovky zdravotně nezávadné pro malování rukama, barevný písek nebo bahno pro otisky nohou a rukou, obrázky akupresurních bodů nohou a rukou, vlaječky s obrázky lidských orgánů pro možnost umístění například na špejli na vlastní otisky nohou a rukou, voda v menších nádobách, světelné fontánky, infra lampy, mlžné fontánky. Dále i cvičební podložka, lávové kameny vonné lampy s cíleně zvolenými bylinami.

Dle finančních možností lze zbudovat kruhový, dobře odvětraný prostor s několika krby na dřevo.

Více o metodice ...

KURZY 

Balneo dance 

HAPPY BABY

Kurzy vede autorka metodiky, paní Jana Havlatová

Kde ? Scentrum Benešov a Xaverov u Sázavy

Termíny na vyžádání !!!


Balneo dance CLASSIC

Metodika Balneo dance CLASSIC je základem všech tří typů metodik Balneo dance. Tento typ je vhodný především pro dospívající a dospělé s potřebou psychické a fyzické relaxace, případně pro osoby trpící problémy dolních končetin a také jako pokračující kondiční procedura po poranění dolních končetin .

V případě kolektivních zážitkových akcí, lze dle možností zařízení zbudovat místnost pro skupinová Balne dance CLASSIC. 

Balneo dance CLASSIC vychází ze starodávného zvyku šlapání zelí a hroznů v kádích. Pro Balneo dance CLASSIC není nutné jako v případě Kneippova chodníku střídat teplou a studenou lázeň nohou, protože tancem a pohybem nohou v kádích se tělo dostatečně prohřeje, přičemž o teplo se také postará v případě letních měsíců slunce, v sychravých a chladných dnech pak teplo infra lamp.

V Balneo dance CLASSIC nepoužíváme hudební kulisu, využíváme vlastní rytmizace rytmických tradičních i netradičních nástrojů za vedení odborně proškoleným lektorem.

Pro Balneo dance CLASSIC je nutné vhodně navržené relaxační interiérové zařízení dle typu hotelu nebo Spa. 

Více o metodice ...

KURZY 

Balneo dance 

CLASSIC 

Kurzy vede autorka metodiky, paní Jana Havlatová

Kde ? Scentrum Benešov a Xaverov u Sázavy

Termíny na vyžádání !!!


Balneo dance FOOT

Pro seniory, fyzicky handicapované, nevidomé

Metodika Balneo dance FOOT je vhodná pro seniory, osoby pohybově a mentálně znevýhodněné, nevidomé . Je možné ji aplikovat v domovech pro seniory, konzervatořích pro nevidomé, léčebnách atd.. 

Metodika je natolik kreativní, že z ní lze připravit ve skupině i v párech profesionální taneční vystoupení pro cílené publikum doma i v zahraničí a zároveň ji lze bez vodních prvků školit formou tanečních kurzů pro veřejnost .

Metodika Balneo dance FOOT částečně využívá vodní prvky zvuků a relaxace Balneo dance CLASSIC, ale zároveň také v kombinaci s akupresurním otočným rollonem, který působí jako stimulující prvek nervových zakončení nohou a rukou, vše dohromady velmi silně působí na dobrou náladu a psychickou pohodu klientů. Při této metodice je využívána kreativita tanečního choreografa a wellness kouče zároveň.

Vybavení

Pro Balneo dance FOOT / 1 osoba

Malá nádoba s vodou a menšími oblázky, mušlemi

Akupresurní otočný rollon

Tradiční i netradiční rytmické nástroje

Sedací nízká kostka ( IKEA apod.)

Hudební kulisa  

Více o metodice ....

KURZY 

Balneo dance 

FOOT 

Kurzy vede autorka metodiky, paní Jana Havlatová

Kde ? Scentrum Benešov a Xaverov u Sázavy

Termíny na vyžádání !!!